fbpx
-

SWIFT-pakotteiden tekninen toteutus

SWIFT-järjestelmässä välitetään maksusanomia pankkien välillä. Maksusanomassa on tieto siitä, kuka maksaa, kenelle maksetaan, ja paljonko rahaa liikkuu. (Lisätietoja tilisiirrosta: https://cloudamite.com/tilisiirto/). SWIFT on globaalisti käytetty maksuja välittävä tietoverkko.

Suomen pankin osastopäällikkö Päivi Heikkinen avasi twitterissä SWIFT-pakotteiden teknistä toteutusta erittäin osuvasti: https://twitter.com/paiviheikkinen/status/1497652530037280770

Maksusanomia voidaan välittää monessa muussakin järjestelmässä. Esim. euromaksualueella on käytössä SEPA-järjestelmä (Single Euro Payments Area), jonka kautta maksutapahtumia voidaan välittää yhtenäisellä euromaksualueella.

Sanomat SEPAn ja SWIFT:n kanssa ovat kuitenkin samanlaisia. Molemmissa voidaan lähettää ISO20022-standardin mukaisia maksusanomia. Finanssialan sivuilta voi käydä tutkimassa ISO20022-maksun rakennetta ja sen käyttöä SEPA-maksuissa: https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/2021/03/ISO20022_maksut.pdf

Tavallisen suomalaisen asiakkaan kannalta SEPA-maksut ovat hinnoittelultaan ylivertaisia SWIFT-maksuihin. Ne nimittäin ovat yleensä ilmaisia. Muista ulkomaanmaksuista taas peritään pankkien hinnastojen mukainen palvelumaksu, joka on yleensä merkittävä.

SWIFT on pankkien välinen tietoverkko, joten siitä ei voida sulkea pois yksittäisiä maita. SWIFT-pakotteet tuleekin toteuttaa teknisesti niin, että sieltä suljetaan pois yksittäisiä pankkeja. Tällöin pankin ja kaikkien sen palvelemien toimijoiden yhteys SWIFT-verkkoon katkeaa.

SWIFT-verkko ei kuitenkaan ole ainut tapa lähettää maksusanomia. Euromaksualueella on jo laajasti käytetty SEPA-järjestelmä, jonka lisäksi Kiinassa on käytössä CIPS (China International Payments System), johon on yhteydessä kiinalaisten pankkien lisäksi ainakin jotain venäläisiä pankkeja. Myös Venäjällä on oma järjestelmänsä SPFS.

Tarpeen tullen standardoituja maksusanomia voidaan kuitenkin lähettää millä tahansa tekniikalla. Ennen SWIFTiä käytössä oli telex. Nykyään näitä sanomia voitaisiin lähettää vaikka sähköpostilla. Maksun tekemiseen tarvittavat kustannukset varmasti nousevat merkittävästi, jos niitä joudutan tekemään SWIFT-verkon ulkopuolella. Tässä suhteessa suorat rajoitukset ovat tehokkaampia. Jos Yhdysvallat / EU kieltävät venäläispankkien rahansiirrot, ei maksusanoman välitys vaihtoehtoisella tapaa auta.

Tavallisen ihmisen kannalta SWIFT-pakoitteet tarkoittavat, että sanktioitujen pankkien maksukortit eivät tule enää toimimaan Venäjän ulkopuolella. Eli käytännössä esim. Netflixin kuukausitilauksen maksaminen olisi hyvin hankalaa. Sen sijaan venäläiset, joilla on tili ja kortti esim. euroalueelta tai Yhdysvalloista, voivat jatkaa kortin käyttöä kuten ennnenkin