-

Juniori, näin työllistyt!

Ensimmäisen työpaikan saaminen on vaikeaa, ja samaan aikaan ohjelmistokehittäjistä on krooninen pula. Olemme Cloudamitella pohtineet tähän kohtaanto-ongelmaan meidän kokoisiamme ratkaisuja, joita ovat sopivan tarpeen tunnistaminen, asiakkaan kokeman riskin madaltaminen ja toisaalta junioriosaajien työnhaku- ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen. Tässä tekstissä keskitytään siihen, miten voit urasi alkuvaiheessa olevana ohjelmistokehittäjänä itse parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä; miten me Cloudamitella varmistamme, että löydämme junioreillemme sopivan projektin.

Aloitamme juniorien kanssa työskentelyn samalla tavalla kuin kokeneempienkin kehittäjien kanssa, laatimalla CV:n, joka meillä sisältää myös esittelytekstin. Olemme konsulttifirma eli cloudamitelaiset työskentelevät osana asiakkaidemme tiimejä. Tällöin ohjelmistokehittäjä on työsuhteessa Cloudamiteen ja etsimme yhdessä hänelle sopivan projektin asiakasyrityksistämme. Asiakas maksaa tehdystä työstä Cloudamitelle ja me maksamme kehittäjän palkan. Työnhakuasiakirjat hiotaan siis yhdessä kuntoon, jotta toisaalta osaamme hahmottaa osaamisesi ja tavoitteesi ja toisaalta saamme helpommin myytyä osaamisesi asiakkaillemme.

Olemme huomanneet, että uusilla ohjelmistokehittäjillä on usein timanttista, ajassa kiinni olevaa osaamista, mutta näytöt sen todistamiseksi eivät rakennu työhistorian pohjalta. Voikin sanoa, että kokenut pääsee työnhakuasiakirjoja tehdessä helpommalla, kun CV:n kohta “työkokemus” selittää paljon kirjoittajan puolesta. Usein osaamista sanoitetaan CV:hen niin junnuilla kuin sennuillakin yhdessä, Cloudamiten kokenut tiimi tukee ja auttaa.

Uran alussa olevan hakemus ja CV

Juniorina CV:si työkokemuskohta voi olla hyvin lyhyt tai jopa tyhjä. Alanvaihtajanakin aiempi kokemus voi tuntua uuden uran näkökulmasta turhalta. Työkokemuksesta kannattaa kuitenkin uran alussa kirjata kaikki mahdollinen, sillä erityisesti nuorta työntekijää palkatessaan rekrytoija saattaa itse substanssiosaamisen lisäksi pohtia myös yleisiä työelämätaitoja. Aiemmalla työkokemuksella osoitat uran alkuvaiheessa myös kykyä sitoutua, kantaa vastuuta ja työskennellä tiimissä. CV:ssä voit kuitenkin antaa enemmän tilaa haettavan tehtävän kannalta relevantille kokemukselle kuin täysin toisen alan kesätyölle.

ICT-alalla koulutus ei ole välttämättä kovin merkittävä tekijä rekrytointipäätöstä tehtäessä, ja osaamista on joka tapauksessa hyvä tuoda esiin esimerkein. Meillä juniorien CV:hen lisätään omat projektit, jotka voivat olla joko esim. GitHubissa nähtävillä olevia tuotoksia tai vaikka koulutöitä. Suhtaudumme tällaiseen harrastuneisuuden kautta hankittuun epäformaaliin osaamiseen samalla vakavuudella kuin perinteiseen työkokemukseenkin: projekteista kirjataan sisältö, teknologiat ja ryhmätöissä oma rooli. CV:hen kannattaa laittaa myös linkkejä, joista rekrytoija pääsee tutustumaan tekemisiin tarkemmin.

Erottuminen työnhaussa

Kesätyö- ja traineepaikkaa voi hakea sata muuta hakijaa, jolloin työnhaussa on tärkeää erottua. Omaa työhakemusta ja CV:tä kannattaakin tarkastella myös pohtien kertooko teksti tunnistettavasti juuri sinusta. Sadan tarkan, hyvän tiimityöntekijän joukosta voi tulla valituksi haastatteluun se, joka kertoo esimerkkejä hyödyntäen vahvuudekseen koodikatselmukset tai tiimikavereiden opettamisen. Cloudamiten juniorikehittäjät ovat usein kesätyöntekijää paremmassa asemassa siinä suhteessa, että pyrimme tarjoamaan asiakkaamme akuuttiin tarpeeseen juuri sopivaa tekijää, jolloin muita hakijoita samaan tehtävään on paljon vähemmän.

Rentoutta haastatteluun

Junioridevaajamme on yleensä asiakkaan kanssa ensimmäistä kertaa tekemisissä haastattelussa. Haastattelusta ei tarvitse kokemattoman ihan kylmiltään selvitä, vaan harjoittelemme tarvittaessa yhdessä. Huomioimme tilanteen: onko haastattelu etänä vai lähiversio, puhutaanko suomea vai englantia. Harjoitushaastattelu on toimiva väline valmistautumiseen. Käymme läpi yleisimpiä työhaastettelukysymyksiä, pohdimme ajatusta kysymysten takana ja tutustumme ylipäätään uuteen tilanteeseen. Lähes jokaisessa haastattelussa pyydetään alussa kertomaan itsestä. On hyvä miettiä yhdessä etukäteen, mitä tällaisessa työnhakijan hissipuheessa kannattaa kertoa ja missä järjestyksessä, jotta kuulija pysyy mukana ja fokus haettavassa tehtävässä.

Ensimmäistä ohjelmistokehittäjän paikkaa hakevalle voi tulla yllätyksenä, että työhaastattelussa ei aina tarvitse olla tarkkoja vastauksia. Usein haastattelijoiden tavoitteena on kuulla ääneenajattelua ja reagointia erilaisiin tilanteisiin. On tärkeää ja helpottavaa hahmottaa, että työhaastattelu on vuorovaikutustilanne ja on haastattelijan tehtävä kysyä sinulta uudelleen eri sanoin tai ohjata muuten oikeille raiteille, jos vahingossa eksyt asian viereen.

Jos työhaastattelu tai uuden työn aloitus jännittää, voimme pohtia siihenkin keinoja yhdessä. Esimerkiksi itsemyötätuntoharjoitukset auttavat jännittävässä paikassa, samoin kuin perinteinen keino yksinkertaisesti vain sanoa, että jännittää. Tilanne työllistymiseen ohjelmistoalalla on junioreillekin valoisa – Ohjelmisto- ja e-business ry:n Ohjelmistoalan sykemittari -tutkimuksen mukaan 55 % alan työnantajista suunnittelee junioriosaajien työllistämistä vuoden 2023 aikana.

 

Juniori, näin työllistyt! Nuori ohjelmistokehittäjä työhaastattelussa, haastattelijalla CV kädessä

 

Oletko urasi alussa? Voisiko Cloudamite olla sinulle sopiva vaihtoehto? Ota yhteyttä, jutellaan lisää! Tavoitat meidät [email protected] tai voit olla myös suoraan yhteydessä Janiin tai Katariinaan.